UIN Ar-Raniry

Universiti Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry

Pengenalan 

 • Universiti Islam Negeri Ar-Raniry (UINAR) merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Banda Aceh Provinsi Aceh. UIN Banda Aceh diberi nama Ar-Raniry yaitu seorang Ulama penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Tsani (Iskandar II). 
 • Fakultas yang berinduk dengan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama enam bulan sampai IAIN Ar-Raniry dirasmikan iaitu;
 • 1960 – Fakultas Syariah ditubuhkan
 • 1962 – Fakultas Tarbiah & Fakultas Ushuluddin  ditubuhkan
 • 5 Oktober 1963 – IAIN Ar-Raniry dirasmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 1963.
 • Menjadi IAIN ketiga di nusantara 
 • 1968 – Fakultas Dakwah ditubuhkan 
 • 1983 – Fakultas Adab ditubuhkan
 • 5 Oktober 2013 – Perubahan status IAIN (Institut Agama Islam Negeri) menjadi UIN (Universiti Islam Negeri) Ar Raniry

 

Aademik

Program Pembelajaran di UIN Ar-Raniry mempunyai 9 fakultas dan 1 program, iaitu :

Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)
 • Syariah Perbandingan Mazhab
 • Syariah Hukum Keluarga
 • Syariah Bank
 • Syariah Sahsiah
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF)
 • Usuluddin Perbandingan Agama
 • Usuluddin Tafsir Hadis
Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
 • Dakwah dan Komunikasi
 • Dakwah Management
 • Dakwah Social
Bahasa Arab 
 • Bahasa Arab dan Kesasteraan
 • Bahasa Arab dan Sejarah Islam
 • Bahasa Arab dan Komunikasi.
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK)  

About admin

mm

Check Also

Program Madrasah Daulah

Madrasah Daulah adalah sebuah program yang mengurus dan membimbing pelajar-pelajar bagi menuntut ilmu di Maahad …