Bantuan Kewangan & Tajaan

Pihak Daulah tidak menawarkan Biasiswa atau Tajaan kepada mana-mana pelajar . List dibawah adalah cadangan untuk institusi pinjaman/tajaan yang boleh pelajar mendapatkan info terlebih dahulu :-

1) Yayasan Negeri (Depends Negeri) Sila rujuk Yayasan Negeri Masing-Masing

2)JPA/Mara (Jika Masih Ada)

3)OCBC Bank (Sila rujuk laman web OCBC)

4)KOJADI (Koperasi jaya diri)

5)Bank Rakyat Al Falah

6)Maju Institute of Education Development (MIED) (Jika Masih Ada)

7)Selain itu, ibu bapa juga boleh membuat pengeluaran KWSP akaun 2.

1. MARA

Program Pinjaman Belajar MARA atau Skim Pinjaman Pelajaran (SPiP) diperkenalkan pada tahun 1966 apabila Majlis Amanah Rakyat (MARA) dibentuk. Pelajar terpaksa memohon kepada institusi masing-masing sebelum memohon pinjaman.

Jenis:

SPiP Program Khas (Program Khas)
Untuk lepasan SPM cemerlang yang ingin mengikuti kursus pra-universiti seperti (tetapi tidak terhad kepada) ADFP, Tahap A, Baccalaureate Antarabangsa (IB) dan Australia Matrikulasi (AUSMAT).

SPiP Pinjaman Terbuka (Pinjaman Terbuka)
Pinjaman ini biasanya diberikan kepada pelajar Bumiputera berkelayakan untuk meneruskan pengajian di Institut Pengajian MARA (IPMa) dan Institusi Pengajian Tinggi swasta tempatan (IPTS).

Kelayakan

 • Keperluan umum menghendaki anda adalah warganegara Malaysia dengan status bumiputera dan memperoleh sekurang-kurangnya kredit dalam Bahasa Melayu di peringkat SPM / SPMV.
 • Tidak pernah ditaja oleh mana-mana badan biasiswa di peringkat pendidikan yang sama.
 • Institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia atau institusi pengajian tinggi swasta diiktiraf oleh Bahagian Pendidikan Swasta, Kementerian Pendidikan.
 • Kini sedang menjalani / mendaftar dalam kursus yang amat penting untuk MARA.
 • Status sosioekonomi keluarga di mana pendapatan bersama bercukai tahunan ibu bapa atau suami isteri mestilah tidak melebihi RM80,000.

Jumlah pinjaman

Pinjaman meliputi yuran dan elaun tuisyen sementara juga bergantung kepada latar belakang kewangan pelajar.

Cara memohon?

Lawati http://eduloan.mara.gov.my/ dan masukkan butiran anda (Permohonan pinjaman MARA sedang ditutup. Sila semak semula apabila ia dibuka)
Lawati Ibu Pejabat MARA
Hadiri Karnival Pendidikan MARA.

Contact info:

Tel: 03-26915377

Alamat:

MARA Headquarters 21, Jalan Raja Laut, 50609 Kuala Lumpur.

www.mara.gov.my

http://www.mara.gov.my/bah.-penganjuran-pelajaran

2. KOJADI

Koperasi Jayadiri Malaysia Berhad atau KOJADI ditubuhkan pada tahun 1981 di mana objektifnya adalah untuk melanjutkan kemudahan pinjaman pelajar yang berkesan untuk membolehkan pelajar yang memerlukan pendidikan tinggi dan membentuk pelajar menjadi tenaga kerja yang terlatih untuk memenuhi permintaan sumber manusia mahir dalam negara. Pada masa ini, KOJADI mempunyai 13 skim pinjaman di bawah program pinjamannya untuk menampung pelbagai kursus pendidikan yang luas dari vokasional dan teknikal hingga pengajian sarjana dan pascasiswazah.

Jenis

 • Skim Pinjaman Pendidikan KOJADI Bagi Pelajar Program Yayasan
 • Skim Pinjaman Pendidikan KOJADI untuk MINOR
 • Skim Pinjaman Pendidikan Tinggi KOJADI
 • Skim Pinjaman Pendidikan Khas KOJADI
 • Skim Pinjaman Pendidikan Vokasional KOJADI
 • Skim Pinjaman Pendidikan Institut KOJADI
 • Skim Pinjaman Pendidikan KOJADI untuk Graduan TARC
 • Skim Pinjaman Pendidikan KOJADI untuk Pengajian Universiti Tempatan
 • Skim Pinjaman Pendidikan KOJADI Pengajian Luar Negara
 • Skim Pinjaman Pendidikan KOJADI untuk Pemegang Sijil Sekolah Menengah Bebas
 • Skim Pinjaman Pendidikan KOJADI untuk Pendidikan Awal Kanak-kanak
 • Skim Pinjaman Pendidikan KOJADI untuk Universiti Tunku Abdul Rahman

Jumlah Pinjaman

Cara memohon

Pinjaman KOJADI kini dibuka

Langkah 1: Permohonan keahlian

Langkah 2: Bayaran yang Dibutuhkan

Langkah 3: Penyerahan Dokumen Undang-Undang

Maklumat hubunganTel: 03-21616499 (Jabatan Keahlian dan Pinjaman) E-mel: [email protected]

Alamat: Koperasi Jayadiri Malaysia Berhad (KOJADI) Tingkat 11, Wisma MCA, 163, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur.www.kojadi.my


3. Maju Institute of Education Development (MIED)

MiED menawarkan pinjaman belajar kepada pelajar yang memerlukan dan meneruskan pendidikan tinggi mereka dengan apa-apa sahaja: -a. Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) .b. Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) .c. Universiti luar negeri / Asing yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).

Kelayakan

Menjadi Warganegara Malaysia.
Mempunyai rekod akademik yang baik dan sebaik-baiknya aktif dalam aktiviti kurikulum.
Telah mendapat kemasukan ke Institusi yang diiktiraf untuk Kursus yang Diluluskan.
Mesti pelajar sepenuh masa.
Pelajar dari institusi swasta dan tempatan perlu memohon pinjaman PTPN terlebih dahulu
Pemohon yang memenuhi status sosioekonomi keluarga juga akan diambil kira.
Keutamaan akan diberikan kepada pelajar yang mendapat kemasukan ke TAFE COLLEGE, Seremban dan AIMST UNIVERSITY, Kedah.

Jumlah pinjaman

Pinjaman belajar MiED hanya akan meliputi, sebahagian daripada yuran pengajian yang akan dibayar terus kepada institusi.
Pinjaman yang diluluskan hanya untuk tahun semasa permohonan.

Cara memohon

Sila isi borang permohonan dalam talian (Aplikasi ditutup pada masa ini).
Muat turun dan cetak borang yang telah lengkap
Borang Permohonan Semak Semakan Pinjaman Belajar dan Semakan Pinjaman Belajar yang lengkap dengan semua dokumen yang dikehendaki dikembalikan ke alamat yang dinyatakan di bawah: Maju Institut Pembangunan Pendidikan (MiED) Tingkat 1, Menara Manickavasagam, No.1, Jalan Rahmat, 50350 Kuala Lumpur
MiED memerlukan dua penjamin.

Penjamin mestilah

Warganegara Malaysia.
Gaji asas lebih daripada RM 1,000.00 sebulan.
Mesti di bawah umur lima puluh (50) tahun dari tarikh permohonan.
Tidak “disenaraihitamkan” atau diisytiharkan sebagai “bankrap”.
Penjamin diperlukan untuk menyerahkan salinan kad pengenalan, terkini 2 bulan payslips atau penyata bank yang disahkan (jika menganggur) atau borang BE.
Hanya salah seorang penjamin boleh menjadi ahli keluarga

Maklumat hubungan: Tel: 03-40452689 / 03-40503107

Alamat: Maju Institut Pendidikan Pendidikan (MIED), Tingkat 8, Menara Manuckavasagam, No. 1, Jalan Rahmat, 50350 Kuala Lumpur.www.mied.com.my

4.Pembiayaan Pendidikan i-Falah Bank Rakyat

http://www.bankrakyat.com.my/edu-financing-i-falah

bank rakyat

Pembiayaan Pendidikan-i Falah adalah sejenis kemudahan pembiayaan bagi membiayai kos untuk mengikuti pengajian atau kursus di dalam dan luar negeri iaitu bagi sepenuh masa, separuh masa dan melalui pos. Kursus-kursus yang dibiayai ialah dari segi akademik, profesional, vokasional, teknikal dan persijilan.

Konsep

Bai` `Inah (Komoditi).

Kelayakan

 • Warganegara Malaysia berumur 18 tahun dan tidak melebihi 65 tahun di akhir tempoh pembiayaan
 • Pemohon adalah pelajar: Berkerja dan Berpendapatan Tetap
 • Pemohon bukan pelajar:  Memohon menerusi Ibu/Bapa, Penjaga sah, Suami/Isteri atau adik beradik
 • Tidak muflis

Jumlah Pembiayaan

 • Maksimum RM200,000

Tempoh Pembiayaan

 • Maksimum 10 tahun

Pengajian/Kursus Yang Dibiayai

 • Profesional
 • Akademik
 • Teknikal
 • Vokasional

Pencapaian Pengajian/Kursus

 • Doktor Falsafah
 • Ijazah Sarjana Muda
 • Diploma
 • Sijil

*Kursus bertaraf sijil adalah meliputi bidang – bidang kemahiran yang terdapat dalam pelbagai jenis industri.
 

Kos Yang Dibiayai

 • Yuran Pendaftaran Masuk
 • Yuran Pengajian
 • Yuran Makmal
 • Yuran Peperiksaan
 • Peruntukan membeli buku dan peralatan pembelajaran
 • Kos penempatan dan sara hidup
 • Peruntukan membeli pakaian
 • Kos satu penerbangan Kelas Ekonomi pergi balik*

* Untuk kursus luar negara sahaja

Penjamin

 • Seorang penjamin yang berkelayakan sahaja yang diperlukan
 • Pelajar dikehendaki menjadi penjamin

Cagaran

 • Hartanah
 • Sijil Pelaburan Bank Rakyat
 • Saham Amanah (yang dikeluarkan oleh PNB)

Cara Bayaran Ansuran Pembiayaan

 • Potongan melalui Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)
 • Potongan gaji oleh majikan
 • Cek tertangguh (Post Dated Cheque)
 • Potongan Akaun Simpanan Bank Rakyat

Dokumen Yang Diperlukan

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN PERMOHON PENJAMIN
Salinan foto Kad Pengenalan (MyKad)
Salinan asal slip gaji
Penyata Cukai Pendapatan terakhir (jika berkenaan).
Salinan foto Kad Pengenalan (MyKad) penuntut.  
Surat kelulusan mendapat tempat pengajian.  
Bukti pendapatan yang stabil.  
Pengesahan bertulis jawatan oleh majikan masing-masing.
Jika bercagarkan tanah:
 • Laporan Nilaian tanah.
 • Salinan foto geran tanah.

Pengesahan dari majikan bersetuju membuat:

 • Potongan gaji untuk bayaran ansuran pembiayaan atau
 • Surat kebenaran potongan Akaun Simpanan atau
 • Borang BPA 1/79 yang telah ditandatangani dan disahkan oleh majikan.

Kadar Keuntungan

BIL TEMPOH PEMBIAYAAN ANGGOTA BUKAN ANGGOTA
1 Sehingga 5 tahun KAP + 0.00 KAP + 0.50
2 Melebihi 5 hingga 10 tahun KAP + 0.50 KAP + 1.00

Fi & Caj

JENIS CAJ/YURAN JUMLAH
Duti Setem 0.5% dari jumlah pembiayaan seperti yang terkandung dalam Akta Duti Setem 1949 (Semakan 1989).
Caj Ganti Rugi (Ta`widh) kerana Bayaran Lewat 1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak ketika tempoh pembiayaan
Berdasarkan Kadar Semasa Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam ke atas baki prinsipal tertunggak selepas tamat tempoh pembiayaan.
 • Anda dinasihati untuk mengambil perlindungan Takaful Berkelompok daripada syarikat takaful yang dilantik oleh Bank.

Helaian Pendedahan Produk

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454

*Tertakluk kepada terma dan syarat

5. Pengeluaran Caruman KWSP

logo_kwsp

Ibu-bapa yang ingin membuat pengeluaran pendidikan melalui akaun-2 caruman KWSP , perlulah mendapatkan ” Surat Pengesahan ” daripada pihak Daulah Educonsult terlebih dahulu.

Dokumen yang diperlukan untuk pengeluaran pendidikan ialah:-

 1. Borang Pengeluaran – Pendidikan 9H (AHL) – diisi ( sila klik utk muat turun borang )
 2. Salinan kad pengenalan ( disahkan )
 3. Salinan [email protected] SPM ( disahkan )
 4. Salinan surat tawaran ( disahkan )
 5. Surat pengesahan dari Daulah Educonsult

 

 

 

 

 

12 comments

 1. Hi. I wanna ask about scholarship by using spm trial result

 2. Saya nak tanya,peluang sambung course teknologi di mesir tiada ke

 3. Bolehkah dengan sijil spm terus ambil degree di russia?

 4. Norshaira Binti Ahmad Hamka

  Assalamualaikum, boleh saya tahu saya mempunyai sijil Diploma Horticulture Vokasional tetapi tiada spm adakah saya layak memohon apa apa bidang dalam universiti ini?

 5. Just want to ask about the detail requirement needed to apply to KSMU, Russia.

 6. qayyimah dayana binti quzailan

  Saya nak memohon belajar perubatan di russia.apakah kelayakan dan tajaan yang ada?
  Result saya 10 A1 B.

  • mm

   untuk di Rusia kita ada tawarkan di
   1) Kursk State Medical University
   2) Privolzhsky Research Medical University
   3) I.M Sechenov First Moscow State Medical University

   dan syarat kelayakan adalah SPM/STPM/Asasi/Diploma/Matriks/Sijil Setaraf
   Lepasan SPM boleh memohon untuk premedical di Kursk State Medical University.
   Untuk bantuan kewangan atau tajaan boleh cuba refer Kojadi (Koperasi Jaya diri Malaysia), Ocbc bank, Bank Rakyat IFalah & Sime Darby. Cuma perlu semak dahulu syarat kelayakan untuk permohonan biasiswa/pinjaman. Ia berbeza setiap satu. Jika cik ada sebarang pertanyaan boleh hubungi/whatsapp konsultan kami di talian https://wa.me/601114307825