One comment

  1. Abdus-salam Morshidi

    Assalamu’alaikum

    Boleh saya tahu bagaimana perkhidmatan tuan boleh membantu saya dalam mendaftar pengajian di Turki dalam pengajian Master?