Universiti Sumatera Utara, Medan

Sejarah Universiti Sumatera Utara (USU) bermula dengan penubuhan Yayasan Universiti Sumatera Utara pada tarikh 4 Jun 1952. Penubuhan yayasan ini dipelopori oleh Gabenor Sumatera Utara untuk memenuhi keinginan masyarakat Sumatera Utara khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya. jhkuj

PROGRAM YANG DITAWARKAN

Perubatan 

Credit photo: http://www.usu.ac.id/fakultas-kedokteran.html

 

Fakulti Perubatan USU dibina pada tanggal 20 Ogos 1952.

Visi:
Mewujudkan Fakulti Perubatan USU pada tahun 2014 menjadi institusi pendidikan perubatan terkemuka menuju centre of excellence dalam tropical medicine dan oncology di Indonesia. 

Fakulti Perubatan : http://www.usu.ac.id/fakultas-kedokteran.html

Pergigian 

Credit photo: http://www.usu.ac.id/fakultas-kedokteran-gigi.html

 

Fakulti Kedoktoran Gigi Universiti Sumatera Utara (FKG USU) dibina pada 3 November 1961. Fakulti Kedoktoran Gigi USU memiliki sepuluh jabatan iaitu Jabatan Orthodontik, Prosthodontik, Pembedahan Mulut, Konservasi Pergigian, Periodontik, Penyakit Mulut, Pergigian, Lisan Biologi, Sains dan Teknologi Bahan, Pergigian Pergigian Pergigian / Pergigian Pergigian dan satu Unit iaitu Unit Radiologi Pergigian. Selain itu, untuk melaksanakan pelbagai aktiviti yang dibentuk, beberapa Unit Pelaksanaan Teknis (UPT).

Visi:
Fakulti Pergigian Universiti Sumatera Utara sebagai Fakulti Pergigian pilihan peringkat Nasional dan Regional dalam menghasilkan graduan yang mempunyai daya saing global dan berwawasan enterpreneurship.

Fakulti Pergigian : http://fkg.usu.ac.id/

Farmasi 

Credit photo: http://www.usu.ac.id/fakultas-farmasi.html

Jurusan Farmasi di persekitaran USU dibuka pada tahun 1969 di bawah naungan Fakulti Matematik dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) USU berdasarkan kenyataan bahawa sangat diperlukan tenaga Farmasi di Sumatera, ketika itu untuk wilayah Sumatera hanya ada satu jurusan Farmasi iaitu di Universiti Andalas Padang, Sumatera Barat . 

Visi: Menjadi salah satu Institusi Pendidikan Tinggi Farmasi pilihan di Indonesia pada tahun 2020.

Fakulti Farmasi : http://psfarmasi.usu.ac.id/ 


SYARAT KELAYAKAN

  1. Mempunyai STPM / Asasi / Matrikulasi / Diploma.
  2. Minimum CGPA 3.00 (Sekiranya cgpa bawah 3.00, sila hubungi Daulah).
  3. Wajib mengambil subjek BIOLOGI, KIMIA & FIZIK dalam SPM.

TEMPOH PENGAJIAN

  • Perubatan – 5 tahun
  • Pergigian – 5 tahun
  • Farmasi – 4 tahun