Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (IAIN STS Jambi)

 

       Ditubuhkan pada 8 September 1967, IAIN STS Jambi telah berkembang pesat sebagai salah satu pusat pengajian agama dan pendidikan yang terkemuka di negeri Jambi. IAIN STS Jambi ini terdiri dari empat cabang fakulti iaitu Fakulti Syariah, Fakulti Usuluddin dan Fakulti Adab dengan menawarkan berbagai program pengajian baik dari peringkat Majister (Master/ Sarjana), Strata Satu (Degree/ Sarjana) sehinggalah Diploma yang disertai dengan aktiviti kurikulum yang membina dan bermanfaat yang mana telah dirancang dan dilaksanakan seiring dengan keperluan setempat, nasional dan juga global.

      Dipastikan bahawa IAIN STS Jambi telah menjadi salah satu pilihan bagi mahasiswa/i dari Malaysia dan beberapa negara di sekitar Asia Tenggara menuntut ilmu pengetahuan dan mengembangkan kerjaya sejak tahun 1998, dengan bertumpu pada jurusan-jurusan yang ditawarkan dari Fakultas Syari’ah, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Adab dan Humaniora yang telah mendapat pengiktirafan dari Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT). 

     
Antara jurusan-jurusan yang ditawarkan di tiga fakulti adalah seperti berikut:

Fakulti Jurusan  Tempoh Pengajian
Fakultas Ushuluddin
 • Program Studi Aqidah Filsafat 
 • Program Studi Tafsir Hadits 
 • Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam 
 • Program Studi Komunikasi & Penyiaran Islam
Lulusan Diploma Ushuluddin : 1 hingga 2 tahun

Lulusan SPM/ STPM/ STAM :  4 Tahun (8 semester) 

 

Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga 

 • Peradilan Agama
 • Administrasi Peradilan Agama

Program Studi Hukum Pidana Islam

 • Hukum Pidana Islam
 • Ketatanegaraan Islam

Program Studi Perbandingan Mazhab

 • Perbandingan Mazhab Fiqh
 • Perbandingan Hukum & Perundangan-undangan

Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah

 • Hukum Bisnes Islam
 • Manajemen Zakat & Wafat
Lulusan Diploma Syari’ah : 1 hingga 2 tahun

Lulusan SPM/ STPM/ STAM :  4 Tahun (8 semester) 

Fakultas Adab & Humaniora
 • Program Studi Sejarah & Kebudayaan Islam
 • Program Studi Bahasa & Sastera Arab
Lulusan SPM/ STPM/ STAM : 4 Tahun (8 semester)

 

Fasiliti yang disediakan adalah :

 • Kantor Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN STS Jambi

 

 • Perpustakaan IAIN STS Jambi

 

 • Auditorium IAIN STS Jambi
 
 
 • Gerbang IAIN STS Jambi
 
 
 • Asrama Ma’had Al-Jami’ah IAIN STS Jambi
 
 

About admin

mm

Check Also

TAWARAN KEMASUKAN KE UNIVERSITI DI LUAR NEGARA MENERUSI DAULAH EDUCONSULT

  Anda merupakan pelajar lepasan SPM/IGCSE/O-Level/Matriks/Asasi/Diploma/STPM/A-Level @ Setaraf?   Berita baik buat anda yang ingin …